Virtual Learning - Virtual Reality

Noi tehnologii de E-Learning

Software şi management educaţional

Prima pagină | Obiective | Comitete | Ştiri | Proceedings | Arhiva CNIV | Resurse | Media | Parteneri | Informaţii/Contact

Calculatorul, mijloc de formare a unei noi viziuni asupra educaţiei si cercetării

CNIV 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007

NEWS TECHNOLOGIES IN EDUCATION AND RESEARCH

"Learning is evolution of knowledge over time." Roger E. Bohn

Promovarea tehnologiilor moderne în educaţie şi cercetare

"Cea mai bună modalitate de a prezice viitorul este să îl creezi tu însuţi" Peter Drucker
"Imagination is everything. Imagination is more important than knowledge. For knowledge is limited to all we now know and understand, while imagination embraces the entire world, and all there ever will be to know and understand". A. Einstein

Calculatorul: mijloc de formare a unei noi viziuni asupra educaţiei, cercetării şi inovării

A R G U M E N T E | P R O I E C T E | A C Ţ I U N I

"LUMEA CONTEMPORANĂ este marcată de o evoluţie rapidă şi greu previzibilă din toate punctele de vedere (economic, politic, social, ştiinţific). Această evoluţie marchează toate regiunile globului şi toate sferele vieţii sociale. Are un caracter imperativ, pluridisciplinar, cu conexiuni puternice şi numeroase. În faţa acestor demersuri epistemologice, oamenii tentaţi să folosească abordări unidisciplinare şi nu pluridisciplinare sau transdisciplinare sunt dezorientaţi şi depăşiţi de situaţie.
Pentru a forma noile generaţii astfel încât să fie capabile să facă faţă problemeticii lumii contemporane, sunt necesare acele schimbări în paradigma învăţării care favorizează trecerea de la învăţărea disciplinară, atomizată, la cea orientată către dezvoltarea unui nou mod de gândire, integrator, ancorat în actualitatea socioculturală complexă, autonom, creativ, deschis.
Procesul învăţării transcende educaţia formală şi depinde de interacţiuni realizate cu o multitudine de surse externe situate în zona proximei dezvoltări individuale şi în orizontul motivaţional personal. OMUL şi LUMEA interacţionează continuu, realitatea este văzută din perspective multiple, informaţia ne parvine prin diverse canale, astfel încât, pentru a avea un răspuns adecvat, CUNOŞTINŢELE noi trebuie produse, şi nu reproduse. ÎNVĂŢAREA este individualizată, iar dezvoltarea în plan cognitiv şi afectiv nu poate face abstracţie de contextul cultural, social, tehnologic.
Acestea sunt motive serioase pentru care şcoala secolului 21 ar trebui să se deschidă spre activităţi care să permită o educaţie de factură nouă, mai adecvată realităţilor contemporane. Una dintre cele mai bine instrumentate modălităţi de abordare a învăţării în mod integrator şi diferenţiat este utilizarea calculatorului în sala de clasă.
CALCULATORUL incită la permanentă reconfigurare a imaginii pe care o avem despre domeniile cunoaşterii prin accesarea de surse diverse de informaţii şi ne oferă un alt mod de a cunoaşte şi de a produce CUNOAŞTEREA.
EDUCATORUL nu mai dirijează şi nu mai controlează informaţiile care intră în lumea elevilor. El ar trebui să faciliteze înţelegerea lumii externe, corespondenţele subiective între lumea externă şi lumea internă, iar calculatorul îi poate fi de mare ajutor în demersul său de la o instruire uniformă, pentru toţi elevii la fel şi una individualizată, fiecăruia după potenţialul biopshihologic şi nevoi.
Schimbarea de paradigmă a învăţării şi anume trecerea de la achiziţii de cunoştinţe la dezvoltarea de competenţe, valori şi atitudini impune focalizarea instruirii pe activităţi dominante de participare activă şi voluntară a elevilor după nevoile, interesele şi profilurile lor de învăţare. Diferenţierea instruirii şi contextualizarea acesteia are un suport deosebit de util în utilizarea calculatorului la clasă."

Mihaela Ilie, Radu Jugureanu, Otilia Ştefania Păcurari, Olimpius Istrate, Emil Dragomirescu, Dana Vlădoiu, Manual de instruire a profesorilor pentru utilizarea platformelor de eLearning, Editura LITERA Internaţional, Bucureşti, 2008