Virtual Learning - Virtual Reality

Noi tehnologii de E-Learning

Software şi management educaţional

Prima pagină | Obiective | Comitete | Ştiri | Proceedings | Arhiva CNIV | Resurse | Media | Parteneri | Informaţii/Contact

Conceperea, elaborarea şi redactarea lucrărilor ştiinţifice

Last updated: 2009-07-23

NEWS TECHNOLOGIES IN EDUCATION AND RESEARCH

"Cea mai bună modalitate de a prezice viitorul este să îl creezi tu însuţi." Peter Drucker

"O şcoală bună este aceea care creează condiţii optime de studiu, îi ajută pe elevi să experimenteze şi să-şi dezvolte abilităţile." - Ferry de Rijcke, (preşedintele SICI)

This page is under construction | Această pagină este în construcţie

CONCEPEREA, ELABORAREA ŞI REDACTAREA LUCRĂRILOR ŞTIINŢIFICE

Articol - M. Vlada, CNIV 2009, SectiuneaA_lucrarea04.pdf (.pdf)

Definiţie. Lucrare - Studiu scris asupra unui anumit subiect; scriere, operă artistică sau ştiinţifică. (DEX)

Definiţie. Tipuri de lucrări ştiinţifice (redactate în forma finală - full paper):

 • ARTICOL ORIGINAL (publicat în revistă de specialitate sau în Proceedings al unei Conferinţe)
 • ARTICOL DIDACTIC (publicat în revistă de specialitate sau în Proceedings al unei Conferinţe)
 • STUDIU DE SPECIALITATE (publicat în revistă de specialitate sau în Proceedings al unei Conferinţe)
 • REVISTĂ DE SPECIALITATE(publicaţie de articole ştiinţifice de specialitate sau lucrări ale unei Conferinţe)
 • REVISTA DE PUPULARIZARE (publicaţie de articole de popularizare a informaţiilor şi cercetărilor ştiinţifice)
 • PROCEEDINGS (publicaţie de articole ştiinţifice prezentate la o Conferinţă)
 • CARTE / MONOGRAFIE (publicaţie prin expunerea unor teme din punct de vedere teoretic şi practic)
 • TEZA DE DOCTORAT (lucrare ştiinţifică ce expune rezultatele unor cercetări într-o anumită temă pentru obţinerea titlului ştiintific de Dr. - PhD.)
 • TEZA DE DISERTAŢIE (lucrare ştiinţifică ce expune un studiu de specialitate într-o anumită temă pentru obţinerea titlului ştiinţific de M.Sc., master)
 • LUCRARE DE LICENŢĂ (lucrare ştiinţifica ce expune un studiu de specialitate într-o anumită temă pentru obţinerea diplomei de licenţă, B.Sc., licenţiat)

MOTTO: "Write with precision, clarity and economy. Every sentence should convey the exact truth as simply as possible." Instructions to Authors, Ecology 1964
("Scrie cu precizie, claritate şi economiei. Fiecare propoziţie trebuie să transmită exact adevărul cel mai simplu cu putinţă".)

"Bad scientific writing involves more than stylistic inelegance: it is often the outward and visible form of an inward confusion of thought. The scientific literature at its present standard distorts rather than forms the graduate student's view of scientific knowledge and thought, and corrupts his ability to write, to read, and to think. Strong educational measures are needed to effect reform. I advocate a course on scientific writing as an essential feature in every scientist's training. Such a course delves deep into the philosophy and method of science if it deals with logic, precision, and clarity; on how these qualities can be achieved in writing; and on how such achievement strengthens the corresponding faculties in thinking". F. Peter Woodford, ed. Scientific writing for graduate students: a manual on the teaching of scientific writing. New York: Rockefeller University Press, 1968

Plagiatul

Conform Codului de etică al Universităţii din Bucureşti (art. 6, http://www.unibuc.ro/ro/cod_etica_ro, accesat 23.07.2009), “plagiatul sau însuşirea de către
un autor a rezultatelor muncii altui autor (indiferent dacă este vorba de reproducerea exactă a
unui text sau de reformularea unei idei cu adevărat originale), fără ca acestea din urmă să fie
menţionate ca sursă a textului sau a ideii respective, constituie o fraudă intelectuală şi se
sancţionează în conformitate cu gravitatea pe care o prezintă”9.
Plagiatul poate fi voluntar (numit şi plagiat propriu-zis) sau involuntar (petrecut atunci când
se foloseşte greşit sistemul de citare sau nu se indică sursa unui material).
Constituie cazuri de plagiat:
- preluarea unui text al unui alt autor, indiferent de suportul utilizat pentru publicare
(carte, revistă, pagini web etc), fără utilizarea ghilimelelor şi a trimiterilor
bibliografice;
- prezentarea unui citat dintr-un text al altui autor ca parafrază (repovestirea ideii sau
a argumentului unui autor), fără utilizarea semnelor convenţionale de citare
(ghilimele şi trimiteri bibliografice);
- preluarea unui text fără referinţe clare, cu modificarea topicii, a unor expresii din
cuprinsul său şi/sau inversarea unor paragrafe, capitole etc;
- compilaţia de fragmente din mai multe surse, fără trimiteri bibliografice clare la
textele sursă;
- utilizarea excesivă a altor surse, în detrimentul propriului aport.
Citatele mai consistente (mai mari decât câteva rânduri succesive) se trec fie cu spaţiere
(“indentare”) diferită în text şi cu caractere italice, fie în anexe, dacă depăşesc o pagină.
Carmen-Viviana Ciachir, Departamentul-Catedra UNESCO, Universitatea din Bucuresti

EXEMPLE:
http://www.cniv.ro/2008/disc/cniv/documente/pdf/sectiuneaD/sectiuneaD_lucrarea01.pdf
http://www.cniv.ro/2008/disc/cniv/documente/pdf/sectiuneaB/sectiuneaB_lucrarea01.pdf
http://www.cniv.ro/2008/disc/cniv/documente/pdf/sectiuneaD/sectiuneaD_lucrarea05.pdf
http://www.cniv.ro/2008/disc/cniv/documente/pdf/sectiuneaD/sectiuneaD_lucrarea02.pdf

BIBLIOGRAFIE

 1. Gaskins, I. W., Guthrie, J. T., Satlow, E., Ostertag, J., Byrne, J. & Connor, B. (1994). Integrating instruction of science, reading, and writing: Goals, teacher development, and assessment. Journal of Research in Science Teaching, 31(9), 1039-1056.
 2. Achimas Cadariu A. (1999). Metodologia cercetarii stiintifice medicale, Ed. Universitara "Iuliu Hatieganu", Cluj Napoca, http://www.info.umfcluj.ro/.