Virtual Learning - Virtual Reality

Noi tehnologii de E-Learning

Software şi management educaţional

Prima pagină | Obiective | Comitete | Ştiri | Proceedings | Arhiva CNIV | Resurse | Media | Parteneri | Informaţii/Contact

Forum | social network

CNIV 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007

NEWS TECHNOLOGIES IN EDUCATION AND RESEARCH

"Learning is evolution of knowledge over time." Roger E. Bohn

Promovarea tehnologiilor moderne în educaţie şi cercetare

Deviza CNIV - C3VIP: "Consecvenţă-Competenţă-Claritate-Viziune-Inovare-Performanţă"

"Cea mai bună modalitate de a prezice viitorul este să îl creezi tu însuţi." Peter Drucker

"Imagination is everything. Imagination is more important than knowledge. For knowledge is limited to all we now know and understand, while imagination embraces the entire world, and all there ever will be to know and understand." A. Einstein

Calculatorul: mijloc de formare a unei noi viziuni asupra educaţiei, cercetării şi inovării
A R G U M E N T E | P R O I E C T E | A C Ţ I U N I

Forum, Resurse, Imagini, Videoclip-uri

http://virtuallearning.ning.com: Acces la platforma Learning-Knowledge-Development
INVITAŢIE
Dragi colegi din România,
Vă invităm să participaţi cu idei, resurse, inţiative, acţiuni şi demonstraţii la crearea unei comunităţi ştiinţifice şi profesionale (universitare, preuniversitare, specialişti IT) L-K-D. Tehnologiile WEB 2.0 (apărute după anul 2003) facilitează acest lucru şi în domeniile învăţământului, cercetării şi dezvoltării.
20.11.2007, Cu prietenie, Marin Vlada


Learning - Knowledge - Development

Marin Vlada created this social network on Ning: http://virtuallearning.ning.com/

Proiectele CNIV şi ICVL sunt manifestări ştiinţifice ce promovează tehnologii şi metodologii inovative în educaţie, în cercetare şi în perfecţionarea continuă, atât în mediile preuniversitar, respectiv universitar, cât şi în mediul de afaceri. Structurate şi organizate după principii europene şi standarde internaţionale, cele două proiecte încurajează şi promovează:
• lucrul la proiecte,
• activităţile colaborative,
• metodele şi experimentele ştiinţifice,
• gândirea creativă şi intuiţia,
• argumentaţia şi demonstraţia.


http://programare.org

Ştiri şi noutăţi în IT-ul românesc

Programare.org ~ Programare Romaneasca