Virtual Learning - Virtual Reality

Noi tehnologii de E-Learning

Software şi management educaţional

Prima pagină | Obiective | Comitete | Ştiri | Proceedings | Arhiva CNIV | Resurse | Media | Parteneri | Informaţii/Contact

eLearning în ROMÂNIA: Proiecte şi programe

CNIV 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007

NEWS TECHNOLOGIES IN EDUCATION AND RESEARCH

"Learning is evolution of knowledge over time." Roger E. Bohn

Promovarea tehnologiilor moderne în educaţie şi cercetare

"Cea mai bună modalitate de a prezice viitorul este să îl creezi tu însuţi" Peter Drucker
"Imagination is everything. Imagination is more important than knowledge. For knowledge is limited to all we now know and understand, while imagination embraces the entire world, and all there ever will be to know and understand". A. Einstein

eLearning: Tehnologii moderne în educaţie şi cercetare

A R G U M E N T E

"O pledoarie pentru schimbare în educaţie nu ar putea începe, în zilele noastre, decât cu afirmarea rolului principal care revine cadrelor didactice în asumarea acestei schimbări şi cu sublinierea necesităţii de recuperare a principiilor pedagogice aplicate, în contextul actual dinamic, marcat de utilizarea noilor tehnologii pe toate palierele sociale, culturale şi profesionale."

Mihaela Ilie, Radu Jugureanu, Otilia Ştefania Păcurari, Olimpius Istrate, Emil Dragomirescu, Dana Vlădoiu, Manual de instruire a profesorilor pentru utilizarea platformelor de eLearning, Editura LITERA Internaţional, Bucureşti, 2008

Formarea cadrelor didactice în utilizarea TIC pentru instruire, cercetare şi inovare

Implementarea şi utilizarea de tehnologii moderne în educaţie şi cercetare reclamă mobilizarea şi susţinerea diverselor iniţiative, programe şi proiecte ale instituţiilor publice, organizaţiilor profesionale sau individual ale specialiştilor din domeniul eLearning, cercetătorilor, profesorilor din învăţământul universitar şi preuniversitar, inspectorilor, consilierilor, pedagogilor, psihologilor, elevilor şi studenţilor.

Astfel, după anul 2000, când s-au extins şi dezvoltat tehnlogiile Web 2.0 şi Learning 2.0 s-au abordat programe şi proiecte legate de:

 • strategii de dezvoltare şi formare,

 • management de proiecte,

 • lucru în echipe,

 • metodologii de implementare.

De asemenea, iniţiatorii au avut în vedere promovarea şi integrarea noilor tehnologii în educaţie şi formarea continuă, adaptarea sistemului de învăţământ românesc la noile cerinţe şi provocări impuse de construirea societăţii cunoaşterii potrivit Strategiei Europene "Instruirea în Societatea Cunoaşterii".

Iniţiative, programe şi proiecte operaţionale în România:

 1. Programul "Instruirea în Societatea Cunoaşterii" (2009-2010) - Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării (MECI), în parteneriat cu SIVECO România (www.edu.ro, www.siveco.ro ); instruirea a 3000 de profesori formatori;

 2. Programul Intel®Teach (2007, www.siveco.ro, www.intel.com) – curs internaţional de formare la nivelul Caselor Corpului Didactic din ţară coordonat de Siveco România şi Corporaţia Intel;

 3. Proiectul ICVL (2006, www.icvl.eu) – Conferinţa Internaţională de Învăţământ Virtual “News Technologies in Education and Research”, susţinută de Universitatea din Bucureşti şi ANCS (Autoritatea Naţională pentru Cercetare Stiinţifică), Siveco România şi Corporaţia Intel ;

 4. Portalul Elearning.Romania (2006, www.elearning.ro) – platforma de resurse educaţionale, iniţiativa TEHNE (Centrul pentru Dezvoltare şi Inovare în Educaţie);

 5. Proiectul eLSE (2005, http://adl.unap.ro) – Conferinţa Ştiinţifică Internaţională "eLearning and Software for Education", susţinută de Universitatea Naţională de Apărare “Carol I” Bucureşti;

 6. Proiectul CNIV (2003, www.cniv.ro) - Conferinţa Naţională de Învăţământ Virtual “Promovarea tehnologiilor moderne în educaţie şi cercetare”, susţinută de Universitatea din Bucureşti şi ANCS (Autoritatea Naţională pentru Cercetare Stiinţifică), Siveco România şi Corporaţia Intel;

 7. Portalul AeL şi Cupa Siveco "Software Educaţional" (2003, www.advancedelearning.com) – dezvoltarea lecţiilor interactive de Software educaţional, iniţiativă a firmei Siveco;

 8. Portalul Didactic.ro (2003, http://www.didactic.ro) - platforma “Cancelaria Naţională”, iniţiativă a firmei Softwin (http://www.softwin.ro)

 9. Portalul TimSoft (2001, www.timsoft.ro ) – platformă de e-learning, iniţiativă a firmei TimSoft;

 10. Programul/Portalul SEI (2001, www.portal.edu.ro) – Sistemul Educaţional Informatizat coordonat de MECI şi Siveco România.

Dezvoltarea Profesională a Cadrelor Didactice

 • Proiect 2009-2011‏ - Proiectul "Dezvoltarea Profesională a Cadrelor Didactice prin Activităţi de Mentorat" POS DRU 2007-2013 | http://virtuallearning.ning.com/
 • Proiect 2008-2011‏ - Proiectul "Profesorul - creator de soft educaţional" de formare continuă modernă şi de calitate este finanţat prin fonduri structurale şi contribuie la atingerea obiectivelor specifice AP 1 din POS DRU 2007-2013 | www.siveco.ro | www.agora.ro