Virtual Learning - Virtual Reality

Noi tehnologii de E-Learning

Software şi management educaţional

Prima pagină | Obiective | Comitete | Ştiri | Proceedings | Arhiva CNIV | Resurse | Media | Parteneri | Informaţii/Contact

Anunţ - Invitaţie

CNIV 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007

NEWS TECHNOLOGIES IN EDUCATION AND RESEARCH

"Learning is evolution of knowledge over time." Roger E. Bohn

Promovarea tehnologiilor moderne în educaţie şi cercetare

"2010 - Către o societate a învăţării şi a cunoaşterii - 2030"

ANUNŢ / INVITAŢIE | LINK (.pdf) | LINK (.html) | AFIS LINK (.pdf) | BANNER LINK (.jpg)

Educational Technology
CONFERINŢA NAŢIONALĂ DE ÎNVĂŢĂMÂNT VIRTUAL - CNIV 2009
Web site: www.cniv.ro/2009
30 OCT. - 1 NOV.,Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi, IAŞI, România
TEMA:Tehnologii educaţionale, Software şi management educaţional

ŞTIRI: www.unibuc.ro | http://www.tuiasi.ro | www.agora.ro

LOC DE DESFĂŞURARE: Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi, http://www.tuiasi.ro

Organizare: Manifestarea ştiinţifică este finanţată de ANCS – Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, sub egida Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi este organizată de Universitatea din Bucureşti în colaborare cu:

 • Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi
 • SIVECO România SA
 • European INTUITION Consortium

Obiective 

Implementarea tehnologiilor societăţii informaţionale (IST/FP6/FP7) la nivelul exigenţelor Uniunii Europene

Elaborarea şi realizarea de cercetări, proiecte şi aplicaţii în domeniile e-Learning, Software şi Management educaţional

Aria tematică 

Modele şi Metodologii (e-Learning, e-Pedagogy, e-Training, e-Skills); Tehnologii (ADL, WBE, WBT, VR); Soluţii software (CG, Web, AI) 

Sesiuni de lucru 

 • Tehnologii şi Metodologii Virtual Learning şi Virtual Reality - cercetare şi dezvoltare
 • Software Educaţional în învăţământul universitar - proiecte şi aplicaţii
 • Software Educaţional în învăţământul preuniversitar - proiecte şi aplicaţii
 • "Intel® Education" - eLearning Environments for 21st Century - proiecte şi aplicaţii
 • Training şi Management Educaţional - strategii, obiective, calitate
 • Expoziţia "Software educaţional 2009" şi Concursul "Software educaţional 2009"

Date importante 

 • mai - octombrie, 2009 – Înscrierea propunerilor
 • 1 octombrie, 2009 – Forma finală a lucrărilor
 • 10 octombrie, 2009 – Acceptarea lucrarilor
 • 10 noiembrie, 2009 – Publicarea rezultatelor de la Concurs


Download Day 2008