Virtual Learning - Virtual Reality

Noi tehnologii de E-Learning

Software şi management educaţional

Prima pagină | Obiective | Comitete | Ştiri | Proceedings | Arhiva CNIV | Resurse | Media | Parteneri | Informaţii/Contact

Lecţiile interactive AeL, eLearning - Programul SEI (iniţiat în anul 2001)

CNIV 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007

NEWS TECHNOLOGIES IN EDUCATION AND RESEARCH

"Learning is evolution of knowledge over time." Roger E. Bohn

Promovarea tehnologiilor moderne în educaţie şi cercetare

"Cea mai bună modalitate de a prezice viitorul este să îl creezi tu însuţi" Peter Drucker
"Imagination is everything. Imagination is more important than knowledge. For knowledge is limited to all we now know and understand, while imagination embraces the entire world, and all there ever will be to know and understand". A. Einstein

eLearning, Software Educaţional: DE CE? PENTRU CINE? CUM ? CÂND ?

A R G U M E N T E | STIRI / EVENIMENTE

"Educaţia asistată de calculator este esenţială în secolul al XXI-lea. Noile tehnologii şi tendinţe ce transformă economia globală vor influenţa viitorul studenţilor de azi, atât pe plan personal, cât şi profesional."

Craig Barrett, Preşedintele companiei Intel şi Preşedintele Alianţei Globale a Naţiunilor Unite pentru Informatică şi Tehnologii Comunicaţionale şi Dezvoltare, Doctor Honoris Causa al Universităţii Politehnice Bucureşti

Intel - Craig Barrett

"Elevii sunt motivaţi mai mult, înţeleg mai uşor problemele şi sunt antrenaţi în găsirea de soluţii şi metode de rezolvare a unor soluţii noi"

Prof. univ. dr. Eugen Noveanu, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei

Eugen Noveanu

Lecţii interactive AeL- "Lecţiile interactive reprezintă un instrument puternic şi flexibil cu ajutorul căruia profesorul poate completa procesul tradiţional de predare prin motivarea elevilor şi prin îmbinarea diferitelor sisteme de predare. Astfel, elevii sunt stimulaţi să experimenteze ceea ce învăţa, să aplice în practică cunoştinţele dobândite, procesul de instruire devenind mult mai eficient"

Prof. Radu Jugureanu, AeL eContent Manager, SIVECO România.

Radu Jugureanu

"Dezvoltarea sistemelor de Lecţii AeL şi a platformei de eLearning a făcut posibilă implementarea şi utilizarea de tehnologii moderne în educaţie şi cercetare. Această activitate a antrenat cercetători, specialişti din domeniul eLearning, profesori din învăţământul universitar şi preuniversitar, inspectori, consilieri, pedagogi, psihologi, elevi şi studenţi. Astfel, s-au abordat teme legate de strategii de dezvoltare şi formare, management de proiecte, lucru în echipe, metodologii de implementare, studii de caz etc."

Conf. univ. dr. Marin Vlada, Universitatea din Bucureşti, fondator şi coordonator CNIV, ICVL

M. Vlada

TIC în educaţie - "Cunoştinţele de bază în utilizarea calculatorului sunt esenţiale pentru societatea de azi. Şi totuşi, nu tehnologiile utilizate ajută la creşterea calităţii nivelului educaţional, ci metodele pedagogice moderne care reuşesc să implice elevii în crearea propriei cunoaşteri. Soluţiile de eLearning şi lecţiile interactive vin astfel să sprijine dezvoltarea unui sistem de învăţământ modern"(Chişinău 2008, Conferinţa Internaţională "Calitatea Învăţămîntului - Teoria şi practica utilizării Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţionale în Educaţie")

Florin Ilia, Vice President Commercial Division, SIVECO Romania

Ilia FLORIN

"Învăţământul virtual înseamnă mult mai mult decât a fi la distanţă de profesor şi de colegi prin intermediul tehnologiilor moderne de comunicaţie. Practic, înseamnă a cunoaşte prin intermediul experienţelor simulate şi îmbogăţite cu vizualizări grafice şi cu efecte speciale fizico-chimice, adică folosind noua generaţie de software educaţional. Prin învăţământ virtual poţi reconstitui trecutul şi poţi crea scenarii privind viitorul; toate acestea te fac mai puternic dacă nu uiţi să trăieşti în mod real, prezentul."

Prof. univ. dr. Grigore Albeanu, Centrul de Matematică şi Informatică, Universitatea "Spiru Haret" Bucureşti

Albeanu

"Obiectivele fundamentale ale tehnologiilor eLearning sunt: modernizarea metodelor educaţionale orientate spre student prin crearea de cunoştinţe şi difuzarea acestora cu ajutorul instrumentelor didactice moderne, creare de produse software ca modele de conţinut educaţional digital, realizarea şi utilizarea de platforme ca soluţii pentru mediul educaţional şi cercetarea ştiinţifică."

Prof. univ. dr. Ion Roceanu, Universitatea Naţională de Apărare "Carol I", director Departamentul pentru Învăţămant Distribuit Avansat la Distanţă, coordonator eLSE

M. Vlada

"Tehnologiile de Instruire constituie aplicaţii sistemice şi sistematice ale strategiilor derivate din teoriile comportamentale, cognitive şi constructiviste în vederea soluţionării problemelor ce apar în procesele de instruire. Prin proiectarea şi realizarea unui proces de instruire are loc aplicarea sistematică a teoriilor şi a altor cunoştinţe sistematizate la conceperea, proiectarea şi realizare de strategii de instruire."

Conf. univ. dr. Adrian Adăscăliţei, Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iaşi

A. Adascalitei

"Efectul benefic al implementării şi utilizării AeL este reprezentat de: o înţelegere mai bună a fenomenelor studiate prin simulări şi experimentări virtuale, o învăţare mai temeinică, secvenţe de învăţare individuală şi posibilităţi de învăţare cooperativă, stimularea multisensorială în prezentarea informaţiei, varietatea surselor de informaţii, stimularea gândirii critice şi învăţarea orientată spre un scop (obiectiv definit operaţional)"

Asist. univ. drd. Olimpius Istrate, Universitatea din Bucureşti, director TEHNE-Centrul pentru Dezvoltare şi Inovare în Educaţie

Radu Jugureanu

Formarea cadrelor didactice în utilizarea TIC pentru instruire, cercetare şi inovare

"Noile tendinţe în mediul educaţional evidenţiază necesitatea unui instrument de predare care să implice activ cei doi actori ai procesului de instruire: profesor şi elev. Schimbarea de paradigmă a învăţării şi anume trecerea de la achiziţii de cunoştinţe la dezvoltarea de competenţe, valori şi atitudini impune focalizarea instruirii pe activităţi dominante de participare activă şi voluntară a elevilor după nevoile, interesele şi profilurile lor de învăţare. Diferenţierea instruirii şi contextualizarea acesteia are un suport deosebit de util în utilizarea calculatorului la clasă."

Mihaela Ilie, Radu Jugureanu, Otilia Ştefania Păcurari, Olimpius Istrate, Emil Dragomirescu, Dana Vlădoiu, Manual de instruire a profesorilor pentru utilizarea platformelor de eLearning, Editura LITERA Internaţional, Bucureşti, 2008

INVITAŢIE de utilizare şi testare pentru ELEVI, PROFESORI, STUDENŢI, PĂRINŢI

EXEMPLE de Lecţii AeL (Complete sau Demo): LINK | AeL Educaţional - sursa: http://www.advancedelearning.com/

Pachetele de Lecţii AeL: http://portal.edu.ro/index.php/base/materiale/ - descărcare gratuită

Raport de evaluare AeL: http://portal.edu.ro/ | http://www.tehne.ro/ - impactul formativ al utilizării AeL în educaţie

AeL – sistem de predare/învăţare şi management al conţinutului educaţional multimedia

sist. osos

SEI - Sistemul Educaţional Informatizat din România | http://portal.edu.ro/

Guvernele ţărilor europene încurajează introducerea celor mai noi tehnologii informaţionale şi comunicaţionale (TIC) în educaţie

  • Realizarea de activităţi concrete privind colaborarea cu firmele de profil pentru o pregătire adecvată a resurselor umane pentru piaţa muncii
  • Promovarea şi implementarea ideilor moderne în educaţia iniţială şi în formarea continuă, promovarea spiritului de lucru/cercetare în echipă, atragerea şi includerea tinerilor în programele de cercetare şi dezvoltare, promovarea şi implementarea tehnologiilor de tip IT&C în educaţie şi în formarea continuă

AeL – eContent | Learning Management System | Learning Content Management System

"Soluţia AeL: Soluţie software integrată de instruire asistată de calculator, care include un Sistem de management al instruirii (Learning Management System, LMS) şi un Sistem de management al conţinutului (Learning Content Management System, LCMS).
SIVECO România a ales portabilitatea şi mentenanţa, construind AeL-ul în sistem multi-strat, folosind un client care nu consumă resurse, de tip browser web conectat la un server web şi de aplicaţii scris în Java. Folosim tehnologii de ultimă oră ca Enterprise Java Beans, jdbc, Java servlets, jsp-s, Java applets şi utilizăm intensiv XML. Utilizăm un concept de reutilizare a conţinutului care este bazat pe formate de descriere a împachetărilor în XML şi am implementat elementele necesare pentru a putea importa şi exporta elementele necesare conform standardelor MathMl, SCORM şi IMS."
- http://portal.edu.ro/ | www.siveco.ro

Platforma software AeL: http://portal.edu.ro/index.php/articles/c142/ | download: Prezentare AeL - format pdf | AeL 4: Built to Teach IntelliGently - Feature Sheet

Lista pachetelor de lectii (Catolog): http://portal.edu.ro/materiale_ael3/interfata.html | Documentare şi prezentări multimedia, experimente şi simulări virtuale, cursuri electronice, momente de lecţie, lecţii cu strategie didactică predefinită

Pachetele de lecţii : http://portal.edu.ro/index.php/base/materiale/ | aflate gratuit la dispoziţia elevilor şi profesorilor pentru utilizarea la clasă

Centrul virtual de excelenţă SIVECO - http://www.advancedelearning.com | Cupa Siveco | .campion

sanaco-siveco


Download Day 2008