Virtual Learning - Virtual Reality

Noi tehnologii de E-Learning

Software şi management educaţional

Prima pagină | Obiective | Ştiri | Proceedings | Arhiva CNIV | Resurse | Media | Sponsori | Informaţii/Contact

Universitatea din Bucureşti - http://www.unibuc.ro

Învăţământ superior de excelenţă - nivel naţional şi internaţional

Univesitatea din Bucuresti
NOTĂ

Premiile suportate din veniturile proprii ale UB sunt acordate cercetătorilor şi cadrelor didactice din Universitatea Bucureşti. Acestea sunt acordate în scopul stimulării activităţilor de cercetare, concepţie, elaborare de produse educaţionale prin utilizarea noilor tehnologii oferite de calculator în procesul de învăţământ. Se doreşte elaborarea de software educaţional, cursuri on-line, conţinut digital, biblioteci digitale, metode moderne de evaluare, produse software pentru cercetare şi proiectare, promovarea activităţii de lucru în echipă, colaborarea şi comunicarea interdisciplinară, implementarea tehnologiilor de e-learning.

Despre Universitatea din Bucureşti | UB la 140 de ani de la înfiinţare

Universitatea din Bucureşti a fost fondată prin Decretul nr. 756 din 4 / 16 iulie 1864 al Domnitorului Alexandru Ioan Cuza şi este succesoarea structurilor de învăţământ superior inaugurate de Academia Domnească (1694). Ca instituţie de învăţământ superior din România, Universitatea din Bucureşti a contribuit şi contribuie în mod decisiv la dezvoltarea şi modernizarea învăţământului, ştiinţei şi culturii româneşti.

Universitatea din Bucureşti este una din cele mai importante instituţii de învăţământ superior din România. În prezent, ea a ajuns să aibă un solid prestigiu naţional şi internaţional. În toate marile domenii ale activităţii academice şi ştiinţifice s-au afirmat şcoli de renume. Mulţi dintre absolvenţii Universităţii s-au afirmat ca personalităţi de seamă: profesori şi cercetători la marile universităţi ale lumii, membrii ai Academiei Române şi ai unor academii din alte ţări, oameni de ştiinţă, scriitori, politicieni, diplomaţi, înalţi prelaţi etc.

Clasamentul Times Higher Education Supplement plasa în 2007 Universitatea din Bucureşti între primele 500 de universităţi ale lumii (în lume există 18.074 universităţi). Pe domenii, clasamentul se prezenta astfel: Arte şi Ştiinţe umaniste – 277, Ştiinţe sociale – 330, Inginerie şi Tehnologia Informaţiei (IT) – 336, Ştiinţa vieţii şi biomedicină – 427, Ştiinţele naturii – 447.

Periodic, se creează noi facultăţi, se reorganizează procesul de învăţământ, se înfiinţează noi catedre şi centre de cercetare, se măreşte semnificativ numărul de studenţi şi are loc creşterea spectaculoasă a contactelor şi colaborărilor internaţionale ale Universităţii din Bucureşti.

Universitatea din Bucureşti este unul din cele mai importante centre de cercetare ştiinţifică din ţară. În cadrul Universităţii funcţionează 19 Facultăţi, peste 50 de institute, departamente şi centre de cercetare, cele mai multe dintre ele lucrând în colaborare cu centre ştiinţifice similare din străinătate.

În anul 2000, Universitatea din Bucureşti a primit Diploma de Excelenţă conferită de Ministerul de profil.

Facultăţi (19)
- Facultatea de Administraţie si Afaceri
- Facultatea de Biologie
- Facultatea de Chimie
- Facultatea de Drept
- Facultatea de Filosofie
- Facultatea de Fizică
- Facultatea de Geografie
- Facultatea de Geologie şi Geofizică
- Facultatea de Istorie
- Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării
- Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine
- Facultatea de Litere
- Facultatea de Matematică şi Informatică
- Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei
- Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială
- Facultatea de Ştiinţe Politice
- Facultatea de Teologie Baptistă
- Facultatea de Teologie Ortodoxă
- Facultatea de Teologie Romano-Catolică şi Asistenţă Socială

Departamente (4)
- Centrul de excelenţă în studiul imaginii
- Departament pentru Pedagogia Invatamantului
- Departamentul de învăţământ deschis la distanţă
- Departamentul-Catedra UNESCO pentru schimburi interculturale şi interreligioase