Virtual Learning - Virtual Reality

Noi tehnologii de E-Learning

Software şi management educaţional

Prima pagină | Obiective | Ştiri | Proceedings | Arhiva CNIV | Resurse | Media | Sponsori | Informaţii/Contact

Intel®Education - Evolution of Education Environments

CNIV 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007

"Learning is evolution of knowledge over time." Roger E. Bohn

Deploying Education Environments for the 21st Century

Intel CorporationWEB: www.intel.com/education | www.intel.com/worldahead | www.classmatepc.com
Deploying Education Environments for the 21st Century (Robert Fogel and Steve Gish, Intel Corporation) (.pps)
"In today’s economy, the most important resource is no longer labour, capital or land; it is knowledge.” Peter Drucker


"O şcoală bună este aceea care creează condiţii optime de studiu, îi ajută pe elevi să experimenteze şi să-şi dezvolte abilităţile" - Ferry de Rijcke, (preşedintele SICI)
"Imagination is everything. Imagination is more important than knowledge. For knowledge is limited to all we now know and understand, while imagination embraces the entire world, and all there ever will be to know and understand". A. Einstein

2008 - Cursul "Intel Teach": Instruirea în societatea cunoaşterii

Coordonator proiect: Prof. Dana Vlădoiu, Siveco România - dana.vladoiu[at]siceco.ro | intel_teach[at]siveco.ro

Deadline: 15 mai 2008
Prima sesiune de formare intensivă: 15 august - 1 septembrie 2008
A doua sesiune de formare: august 2008 ... iunie 2008

ŞTIRI:

OPINII:

 • Comunitate online şi învăţare colaborativă - "Mă bucur că există o manifestare de asemenea amploare în România, cu o tematică atât de largă şi în tendinţa cu evoluţia tehnologiei pe plan mondial. Subiectele mele preferate, comunitatea online a unei şcoli şi învăţarea colaborativă le pot extinde şi asupra comunităţii CNIV. Organizare bine pusă la punct, prezenţa masivă, elevată şi diversificată - de la elevi, profesori, până la universitari-, lucrări de excepţie care denotă genialitate şi multă muncă ... Am învăţat foarte multe în cele 3 zile de CNIV, cea mai mare Conferinţa e-Learning pentru Educaţia românească"
  prof. Claudia Cziprok, câştigătoarea premiului de excelenţă "Centrul Virtual de Execelenţă SIVECO, Şcoala "Mircea Eliade" din Satu Mare, Senior Teacher, Programul Intel®Teach România
 • Imaginaţie vs Cunoaştere - "Pentru mine CNIV este într-adevăr o şcoală de elită, o agora în care mă simt conectată permanent la evenimentele importante din domeniul E-Learning. Aici am cunoscut personalităţi de seamă din acest domeniu care, prin contribuţia deosebită de-a lungul anilor, prin proiectele inovative şi lucrările remarcabile pe care le-au creat definesc ideea de valoare. Este locul unde am învăţat o dată în plus că "imaginaţia este mai presus decât cunoaşterea". Foarte multe din lucrările CNIV pe care le-am vazut confirmă din plin adevărul cuvintelor lui Einstein. Iar faptul că anul acesta există o secţiune specială "Intel® Education" - eLearning Environments for 21st Century, nu poate decât să încurajeze creativitatea, spiritul inovativ şi dorinţa de a le comunica celorlalţi ideile proprii, valori pe care Cursul "Instruirea în societatea cunoaşterii" le promovează într-o manieră modernă şi originală."
  prof. Liliana Şerban, Premiul de excelenţă CNIV 2008, Senior Teacher, Programul Intel®Teach România

Obiective


 • Folosirea TIC pentru a dezvolta competenţele necesare elevilor, studenţilor, profesorilor în secolul XXI
 • Idendificarea căilor prin care elevii şi profesorii pot utiliza TIC pentru a stimula procesul de învăţare prin cercetare, comunicare şi colaborare
 • Încurajarea utilizării strategiei de instruire diferenţiată
 • Dezvoltarea gândirii critice pentru rezolvarea de probleme
 • Promovarea lucrului în echipă pentru optimizarea instruirii

Criterii de selecţie - Master Teach:
- experienţă minim un an în instruirea adulţilor; să aibă un model mental inovativ, deschis la nou, cu experienţă pedagogică; cunoştinţe avansate de operare PC

Informaţii şi detalii: href="http://www.elearning.ro/articol.php?id_categ=13&id_articol=299

Notă: În anul şcolar 2007-2008, cursul acreditat Intel Teach "Instruirea în societatea cunoaşterii" s-a desfăşurat prin Casele Corpului Didactic, la nivel naţional. Până în prezent, au fost instruiţi 1777 profesori de diferite discipline, reuniţi în 101 grupe îndrumate de 61 profesori masteri Intel Teach.

2007 - Seminarul "Classroom of Tomorrow"

Seminarul Classroom of Tomorrow, 11-12 Decembrie 2007, World Trade Center, Bucuresti

Intel Romania a prezentat practici guvernamentale şi experienţa Intel la nivel mondial în dezvoltarea proiectelor de educaţie utilizând soluţia Classmate PC: Dezvoltarea proiectelor naţionale de IT în educaţie; Soluţia Classmate PC: one-to-one computing

"Intel colaborează cu guverne, organizaţii non-guvernamentale, precum şi cu companii din întreaga lume pentru a accelera dezvoltarea programelor prin care elevii au acces individual la tehnologia informaţiei. Instrumentele TIC au un potenţial deosebit pentru dezvoltarea creativităţii, gândirii critice, capacităţilor de comunicare, contribuind astfel esenţial la formarea resurselor umane din Societatea Cunoaşterii."

1. Share Intel’s worldwide best practices for education; Education solution towards 21st Century challenges; Identify key ingredients of 1:1 education solution

2. Define key milestones for overall 1:1 education deployment in Romania; Define architecture of 1:1 education solution; Determine plan to integrate/configure applications and content; Determine teacher ICT training plan; Teacher training in using ICT for education purposes
Coordonatori:
- Robert Fogel, Principal Education Architect, Intel Corporation
- Steve Gish, Education Solution Specialist, Intel Corporation
- Irinel Burloiu, Intel Business development Manager
- Olimpius Istrate, Intel Education Projects Manager

Prezentarea o puteţi descărca de la adresa

http://www.elearning.ro/RomaniaEducationDeploymentWorkshop2007.pps

Objectives


Share Intel’s worldwide best practices for education; Education solution towards 21st Century challenges; Identify key ingredients of 1:1 education solution

 • Develop 21st-century skills: media literacy, critical and systems thinking, problem solving, collaboration, self-direction, global awareness, and civic literacy
 • Develop ICT skills: Word processing, online collaboration, Internet research, multimedia production, etc.
 • Improve student access to information: Intranet and Internet connectivity
 • Enhance school productivity: Teacher and administrator efficiency
 • Improve teaching practice: Improve teachers’ subject knowledge and improve pedagogical practices, and assist in planning objectives, structuring lessons, etc.
 • Improve students’ conceptual understanding: Use dynamic audiovisual representations to explain concepts and complex information
 • Facilitate collaboration: Group projects and improve communication among teachers, students, parents, and administrators

Education Objectives for the 21st Century


In Terms of the Student:

 • Improve the education process
 • Improve the education environment
 • Prepare students for higher education
 • Prepare students thrive in today's global economy
 • 21st century skills development

In Terms of a Country or Region:

 • Global economic competitiveness
 • Grow economy and retain talent pool
 • Improve social development

Intel® Education - Learning, Technology, Science


 • Digital Curriculum, collaborative rich-media applications, student software, teacher software
 • Improved Learning Methods, interactive and collaborative methods to help teachers incorporate technology into their lesson plans and enable students to learn anytime, anywhere
 • Professional Development, readily available training to help teachers acquire the necessary ICT skills
 • Connectivity and Technology, group projects and improve communication among teachers, students, parents and administrators