Conferinta Nationala de Invatamant Virtual

Editia a III-a, 28 - 30 Octombrie 2005

SOFTWARE & MANAGEMENT EDUCATIONAL

Centenar Gr. C. Moisil

CENTENAR GRIGORE C. MOISIL
(10.01.1906 - 21.05.1973)

2006 – Anul internaţional UNESCO - "Grigore C. Moisil"

 • Savant de renume mondial, academician, matematician şi profesor la Facultatea de Matematică, Universitatea din Bucureşti, deschizător de drumuri cu contribuţii inovatoare în matematică, informatică, automatică şi cibernetică
 • Primul român care a primit (post-mortem) Computer Pioneer Award of IEEE Computer Society (IEEE – 1996; www.ieee.org)
 • Fondator al şcolilor de logică şi informatică din România, pionier al informaticii în România, animator în utilizarea primelor calculatoare electronice în România, iniţiatorul perfecţionării profesorilor şi specialiştilor în domeniul utilizării calculatoarelor, personalitate cu un spirit deosebit
 • Romanian mathematician, Professor at the University of Bucharest – Faculty of Mathematics and Computer Science, member of the Romanian Academy, member of the Academy of Sciences in Bologna and of the International Institute of Philosophy

Computer Pioneer Award of  IEEE Computer Society (1996) - http://www.computer.org  ( Computer Pioneer Award 1990-1999 , Grigore C. Moisil -"For polyvalent logic switching circuits")

Gr. C. Moisil este citat în Enciclopedia delle mathematiche elementari, alături de G. Boole, Peano, Brower, J. Lukasiewicz, A. Curch

 • Despre Gr. C. Moisil - Wikipedia, Enciclopedia libera (http://ro.wikipedia.org/) - Grigore Moisil; Wikipedia, The Free Encyclopedia (http://en.wikipedia.org/ ) - Grigore C. Moisil [see External Links]
 • Despre Gr. C. Moisil - Cap. 7 (Matematică), Gr. C. Moisil, pag 164-165 în Enciclopedia Marilor descoperiri, invenţii, teorii şi sisteme, din istoria, ştiinţa şi cultura românească de-a lungul timpului, Ediţie specială, vol. I-II, Editura GENEZE (ed. Ion Văduva-Poenaru), 2004
 • Articole din anul 2006 despre Gr. C. Moisil - International Journal of Computers, Communications & Control (IJCCC), Vol. 1 (2006), No. 1, (Print : ISSN 1841 - 9836, Online : ISSN 1841 – 984):

 • Article: Grigore C. Moisil: A Life Becoming a Myth, Author: Solomon Marcus [LINK]
 • Article: Grigore C. Moisil (1906 - 1973) and his School in Algebraic Logic, Authors: George Georgescu, Afrodita Iorgulescu, Sergiu Rudeanu[LINK]
 • Grigore C. Moisil (10.o1.1906 - 21 mai 1973) - "33 ani de la moartea lui Grigore Moisil, om de ştiinţă şi matematician, membru al Academiei Române şi fondator al şcolii de algebra logicii şi teoriei algebrice a mecanismelor automate" | Comisia Naţionala a României pentru UNESCO | 21 Mai, 2006
 • UNESCO Anniversaries 2006-2007 - UNESCO Anniversaries 2006-2007 (pag. 27)

 • Despre matematicianul, profesorul şi omul de spirit Gr. C. Moisil

  La 33 de ani de la moartea sa, personalitatea lui Grigore C. Moisil domină încă lumea matematicii româneşti şi internaţionale. Matematicianul Gr. Moisil s-a născut la 10 ianuarie 1906, la Tulcea.
  Studiile universitare le-a efectuat la Facultatea de Ştiinţe din Bucureşti, după care şi-a continuat pregătirea la Paris (1930-1931, 1932) şi Roma (1931-1932). Profesor la Catedra de Calcul diferenţial şi integral de la Universitatea "Al. I. Cuza" din Iaşi (din 1939), Grigore C. Moisil a inaugurat primul curs de Algebră modernă ţinut la o universitate românească.

  Chemat în 1942, la Universitatea din Bucureşti, a predat Analiza matematică şi Logica matematică, la Facultatea de Ştiinţe, ulterior după reforma învăţământului din anul 1948, la Facultatea de Matematică şi Fizică, cursuri de Algebră. A fost şef de sector pentru Algebră aplicată la Institutul de Matematică al Academiei şi ambasador al României în Turcia (1946-1949). În anul 1949 este ales preşedinte al Societăţii de Matematică din România şi se preocupă mulţi ani pentru răspândirea matematicii în rândul tineretului.
  Din anul 1955 participă în străinătate prin cursuri, seminarii, conferinţe, congrese, comitete, la viaţa internaţională în diverse ţări ale lumii: Anglia, Belgia, Canada, Bulgaria, Cehoslovacia, Elveţia, Franţa, Finlanda, RDG, RFG, Grecia, Italia, Iugoslavia, Japonia, Olanda, Polonia, Suedia, Turcia, Ungaria, URSS, SUA.

  În octombrie 1965 devine şeful catedrei de Maşini de Calcul de la Facultatea de Matematică şi Mecanică unde predă Capitole Speciale de Maşini de Calcul şi Teoria Programării. În februarie 1962 a înfiinţat şi organizat Centrul de Calcul al Universităţii din Bucureşti (CCUB) având misiunea de pregătire a profesorilor şi specialiştilor în utilizarea calculatoarelor, ulterior fiind numit director onorific.
  S-a preocupat ca în anul 1969, Centrul de calcul al Universităţii din Bucureşti să primească un calculator american IBM 360/30 (în acea vreme , după 4 ani de la apariţie, acesta costa 500.000 $). Cu acest calculator s-au instruit multe generaţii de studenţii (până în anul 1975, când a apărut calculatorul românesc Felix C-256). Sub conducerea lui Gr. C. Moisil, Centrul de Calcul al Universităţii din Bucureşti a organizat cursuri, cicluri de lecţii şi conferinţe pentru matematicieni, ingineri şi economişti, iar ulterior pentru istorici, lingvişti, arheologi, artişti plastici, muzicieni. Prin apariţia calculatorului, şi-a dat seama de aplicaţiile matematicii în economie, în ştiinţele umaniste, în istorie, arhehologie, muzică, în grafică, în medicină şi biologie.

  Entuziasmul din acei ani privind utilizarea calculatorului în multe domenii de activitate, s-a regăsit după anul 1990 când au apărut şi s-au dezvoltat tehnologiile informaţiei şi comunicaţiei şi au apărut sistemul Internet şi tehnologiile Web. Grigore C. Moisil este fondator al şcolii de algebra logicii şi teoria algebrică a mecanismelor automate, precum şi al studiilor de logică polivalentă şi logică nuanţată, care au stat la baza realizării primelor calculatoare româneşti. În anul 1975, A. Kaufmann recunoaşte că ideile lui Gr. C. Moisil se racordează cu teoria lui L. Zadeh (creatorul teoriei mulţimilor fuzzy). De asemenea, se recunoaşte că Moisil este un pionier al metodelor funcţionale în mecanică şi în geometria diferenţială.

  Profesorul Gr. C. Moisil a avut contribuţii remarcabile la dezvoltarea informaticii în România şi la formarea primelor generaţii de informaticieni. Grigore C. Moisil a adus o contribuţie însemnată la introducerea şi folosirea primelor maşini electronice de calcul în ţara noastră. A publicat lucrări în domeniile analizei matematice, algebrei, logicii matematice, geometriei, mecanicii. Deosebit de valoroase sunt contribuţiile aduse de Grigore C. Moisil în domeniul teoriei algebrice a mecanismelor automate. A elaborat metode noi de analiză şi sinteză a automatelor finite, precum şi o teorie structurală a acestora. A introdus algebre numite de el lukasiewicziene trivalente şi polivalente şi le-a întrebuinţat în logica şi în studiul circuitelor de comutaţie. Pentru aceste contribuţii, post-mortem, în anul 1996, Gr. C. Moisil a primit Computer Pioneer Award al societăţii IEEE (premiul "For polyvalent logic switching circuits" a fost înmânat printr-o ceremonie la Guvernul Romaniei, în anul 1998, soţiei sale Viorica Moisil).

  A fost membru al unor prestigioase foruri ştiinţifice străine: Academia de Ştiinţe din Bologna, Academia de Ştiinţe din Messina, Academia polonă de Ştiinţe, Institutul Internaţional de Filosofie din Paris, Asociaţia de Logică Simbolică din Oslo. A obţinut titlul de Doctor Honoris Causa al Academiei de Ştiinţe din Bratislava. Gr. C. Moisil a publicat peste 300 lucrări ştiinţifice şi 19 cărţi. A încetat din viaţă la vârsta de 67 de ani în capitala Canadei.

  Lucrări importante elaborate de Grigore C. Moisil: La mécanique analytique des systèmes continus (1929), Logique modale (1942), Introducere în algebră (1954), Teoria algebrică a mecanismelor automate (1959), Circuite cu tranzistori (2 vol. 1961-1962), Elemente de logică matematică şi teoria mulţimilor (1968), Theorie structurelle des automates finis (1967), Lecţii despre logica raţionamentului nuanţat (apărută postum în 1975).

  Manifestarea solemnă din Aula Academiei Române, 24 februarie 2006

  "Pentru Moisil, Matematica a fost mai mult decât un domeniu de cercetare. A fost un mod de a vedea lumea, de a-şi trăi viaţa. Avea capacitatea de a injecta gândire matematică în orice fenomen pe care îl observa." (acad. Prof. Dr. Solomon Marcus)

  "Gr. C. Moisil - pionier al informaticii în România" (prof. Dr. Dragos Vaida)

  "El a introdus ştiinţa calculatoarelor în România. A fost unul dintre pionierii recunoscuţi internaţional în acest domeniu." (Viorica Moisil)

  Evenimente dedicate aniversării Centenarului marelui matematician Grigore C. Moisil

  Cu prilejul aniversării a 100 de ani de la naşterea sa, pe parcursul întregului an 2006 au fost, şi sunt prevăzute mai multe manifestări şi acţiuni, pentru a cinsti memoria marelui matematician, profesor şi om de spirit:
  Facultatea de Matematică şi Informatică a Universităţii din Bucureşti şi Societatea de Ştiinţe Matematice din România au organizat, marţi 10 ianuarie 2006, în Amfiteatrul Simion Stoilow, aniversarea centenarului naşterii marelui matematician Grigore C. Moisil, profesor al Universităţii din Bucuresti, membru al Academiei Române, al Academiei de Ştiinţe din Bologna şi al Institutului Internaţional de Filosofie. Au luat cuvântul: acad. Solomon Marcus, Sergiu Rudeanu, Dragoş Vaida, Constantin Popovici, Petre P. Teodorescu, George Dincă. Cu acea ocazie, Consiliul Facultăţii de Matematică şi Informatică a hotărât ca Sala 220 să se numească "Grigore C. Moisil";
  Institutul de Matematică "Simion Stoilow" al Academiei Române şi Grupul de Logică şi Algebră Universală au organizat, în zilele de 26 şi 27 ianuarie 2006, o sesiune de comunicări ştiinţifice dedicată centenarului marelui matematician Grigore Moisil. Printre vorbitori s-au aflat: acad. Solomon Marcus, Cristian Calude, Doru Ştefănescu, Denisa Diaconescu, Sergiu Rudeanu, Paul Flondor, Afrodita Iorgulescu, Dragoş Vaida, Şerban Basarab, Daniel Găină, Cătălin Ioniţă;
  Secţia de Ştiinţe Matematice a Academiei Române a omagiat vineri 24 februarie 2006, pe unul dintre foştii membri de marcă ai săi, matematicianul Grigore C. Moisil, cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la naşterea sa. La manifestarea solemnă din Aula Academiei Române au participat matematicieni de renume, prieteni, dar şi rude ale marelui dispărut. Au vorbit: Şerban Basarab, Nicolae Cristescu, Lucia Dobrescu-Purice, George Dincă, George Georgescu, Solomon Marcus, Radu Miron, Ilie Pârvu, Sergiu Rudeanu şi Dragoş Vaida;
  Societatea de Ştiinţe Matematice din România, în colaborare cu Facultatea de Matematică şi Informatică a Universităţii din Bucureşti, Institutul de Matematică "Simion Stoilow" al Academiei Române şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, organizează, în perioada 20-21 mai 2006, a X-a Conferinţă Anuală a S.S.M.R., manifestare ştiinţifică de prestigiu, ce organizează şi secţiunea specială "Centenar Grigore C. Moisil", pentru a aniversa 100 de ani de la naşterea marelui matematician român;
  Universitatea AGORA din Oradea a dedicat centenarului Grigore C. Moisil manifestarea ştiinţifică IICCCC 2006 - International Conference on Computers, Communications and Control (www.iccc.univagora.ro), organizată în perioada 1-3 Iunie 2006 la Băile Felix. Evenimentul a fost organizat în colaborare cu IEEE Computer Society-Romanian Section, sub patronajul de onoare al acad. F.G. Filip, vicepreşedinte al Academiei Române. Cu această ocazie în revista International Journal of Computers, Communications & Control (IJCCC), Vol. 1 (2006), No. 1, (Print : ISSN 1841 - 9836, Online : ISSN 1841 – 984), au fost publicate două din lucrările de la ICCCC 2006:
  -Article: Grigore C. Moisil: A Life Becoming a Myth, Author: Solomon Marcus [LINK];
  -Article: Grigore C. Moisil (1906 - 1973) and his School in Algebraic Logic, Authors: George Georgescu, Afrodita Iorgulescu, Sergiu Rudeanu[LINK]
  De asemenea, sub genericul "2006 - Anul internaţional UNESCO- Grigore C. Moisil", Universitatea AGORA va organiza Simpozionul "Spiritul moisilian pe meleaguri bihorene". Evenimentul se va organiza la Casa de Cultura a Sindicatelor din Oradea în ziua de 9 Noiembrie 2006, la ora 16. În cadrul Simpozionului acad. prof. Solomon Marcus va prezenta conferinţa "Grigore C. Moisil, un reper în ştiinţă, în cultură, în educaţie şi în viaţă", iar conf. univ. dr. Ioan Dzitac va prezenta comunicarea "65 de ani de la naşterea unicului discipol al lui Moisil care a trăit la Oradea: prof. univ. dr. Gheorghe S. Nadiu (1941-1998)". La simpozion sunt invitaţi universitari şi studenţi orădeni, profesori şi elevi din şcolile bihorene (cu concursul Inspectoratului Şcolar al Judeţului Bihor).
  • La Facultatea de Matematică şi Informatică a Universităţii din Bucureşti, se vor organiza în perioada 27-29 octombrie 2006, prima Conferinţă Internaţională de Învăţământ Virtual (ICVL 2006) şi a IV-a Conferinţă de Învăţământ Virtual (CNIV 2006). Cele două evenimente se vor desfăşura simultan şi vor celebra 100 de ani de la naşterea matematicianului român Grigore C. Moisil. În cadrul Premiilor CNIV 2006 va fi lansat în luna martie un premiu special pentru elaborarea unei pagini web dedicate vieţii şi activităţii lui Grigore C. Moisil. Premiul este sponsorizat de ARRE (Asociaţia Română de Resurse Educaţionale - http://www.arre.ro/).

 • Manifestări dedicate "Centenarului Grigore Moisil" - A 20-a Sesiune Ştiinţifică anuală "Matematica şi aplicaţiile ei" de la Facultatea de Matematică şi Informatică, Universitatea Transilvania din Braşov; 12-13 mai 2006; Au luat cuvântul: prof. dr. Emil Stoica - Decan, acad. prof. dr. Solomon Marcus, prof. dr. Ioan Tomescu, prof. dr. Gabriel Orman, conf. dr. Paul Radovici Mărculescu
  | sursa: prof. Gheorghe Radu, Braşov
 • Articole despre Gr. C. Moisil - International Journal of Computers, Communications & Control (IJCCC), Vol. 1 (2006), No. 1, (Print : ISSN 1841 - 9836, Online : ISSN 1841 – 984); Article: Grigore C. Moisil: A Life Becoming a Myth, Author: Solomon Marcus [LINK], Article: Grigore C. Moisil (1906 - 1973) and his School in Algebraic Logic, Authors: George Georgescu, Afrodita Iorgulescu, Sergiu Rudeanu[LINK]
 • Despre Gr. C. Moisil - Cap. 7 (Matematică), Gr. C. Moisil, pag 164-165 în Enciclopedia Marilor descoperiri, invenţii, teorii şi sisteme, din istoria, ştiinţa şi cultura românească de-a lungul timpului, Ediţie specială, vol. I-II, Editura GENEZE (ed. Ion Văduva-Poenaru), 2004
 • Din gândirea matematicianului Gr. C. Moisil

  "Informatica restabileşte nu numai unitatea matematicilor pure şi a celor aplicate, a tehnicii concrete şi a matematicilor abstracte, dar şi cea a ştiinţelor naturii, ale omului şi ale societăţii. Reabilitează conceptele de abstract şi de formal şi împacă arta cu ştiinţa, nu numai în sufletul omului de ştiinţă, unde erau întotdeauna împăcate, ci şi în filosofarea lor." (Grigore C. Moisil)
  "Eu ştiu că matematica e folositoare, dar eu fac matematică fiindcă imi face plăcere. Aceasta e marele noroc al matematicienilor. Pot fi folositori societăţii făcând ceva care pentru ei personal e o bucurie. Un matematician face matematică, fiindcă vede în matematică ceva care îl tulbură, îl face să gândească, să mediteze, să viseze." (Gr. C. Moisil, interviu dintr-o emisiune de radio, Viorica Moisil, "O familie ca oricare alta", Cartea Românească, 1989 )
  "Se ştie că o idee începe prin a fi un paradox, continuă prin a fi o banalitate şi sfârşeşte prin a fi o prejudecată." (Gr. C. Moisil, "Contemporanul", 1970)
  "Nimic nu costă mai mult decât neştiinţa."
  "All what is correct thinking is either mathematics or feasible to be transposed in a mathematical model."

  Referinţe: www.unibuc.ro, www.fmi.unibuc.ro/icvl ,www.rompres.ro, www.academiaromana.ro, www.romanialibera.ro, www.agora.ro, www.didactic.ro

  Conţinutul acestei lucrări a fost preluat parţial şi de revista "Market Watch IT" - partener media CNIV:

 • Market Watch IT&C - Revista de soluţii informatice pentru management - Nr. 83/Martie 2006, Articol Despre Centenarul Grigore C. Moisil, "CENTENAR GRIGORE C. MOISIL (10.01.1906 - 21.05.1973) - 2006 – Anul internaţional UNESCO - Grigore C. Moisil"
 • Redactare: martie 2006 | Utima actualizare: 5 octombrie 2006
  Conf. univ. dr. Marin Vlada, Universitatea din Bucureşti,
  Catedra de Matematici Aplicate şi Informatică  100 years since the birth of GRIGORE  C. MOISIL

  January 10, 2006, University of Bucharest – Faculty of Mathematics and Computer Science